PANEL KIBICABANERY

WYKONAWCA

KONTAKTAdres do korespondencji


Miejski Klub Sportowy
"Chojniczanka" 1930 Chojnice

ul. Mickiewicza 12
89-600 CHOJNICE

tel./fax: 0-52 397 50 01
e-mail: sekretariat@mkschojniczanka.pl
www: www.mkschojniczanka.pl